בדיחות

              אתרי בדיחות:

         http://www.jokes.co.il/index.php

         http://jokes.speedy.co.il/

         http://www.workjoke.com/workjoke.htm

         http://www.dop.co.il/jokes/list_archive.asp?haraza=0

         http://shin1.co.il/b-jok1.php

         http://www.fun-1.net/Fun/joke.htm

         http://www.geocities.com/israeljoke/

         http://www.bdihot.co.il/

         http://jokes.blender.co.il/

         http://www.joky.co.il/

         http://www.humorportal.co.il/

         http://www.tzhok.co.il/

         http://shmendrik.topcities.com/jokes/jokes_he.